Privacy

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Esko Reiners Motorsport Oy
Annja Reiners
Koivupurontie 3
40320 Jyväskylä

puh. +358 44 252 8015
email. annja@eskoreiners.fi
www.erm.fi

Seloste käsittelytoimista

Tämä on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen kirjallinen kuvaus toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä. Käytännössä tässä selitetään, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi verkkosivustollamme ja muissa palveluissamme. Vastaamme siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Keräämme tietoa

Kaikista palveluitamme käyttävistä kerätään, tallennetaan ja käsitellään tietojen osia. Keräämme kuitenkin vain tarvittavat tiedot. Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja kun

- olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme.

- tiedot saadaan muista lähteistä soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa.

Käytännössä keräämme asiakassuhteeseen liittyviä perustietoja ja palvelumme sekä verkkosivujemme käytön yhteydessä antamasi tietoja.

HUOM! Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palvelujamme sinulle.

Käsittelemme tietoja

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme palvelujamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta välillämme. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu yhteiseen sopimukseemme

- jos olet antanut meille suostumuksesi tai jos käyttö on tarpeen pyytämiesi palveluiden toimittamiseksi

- kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä.

- mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä.

- kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi; ja

- suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin niin koko asiakassuhteen ajan kuin myös sen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Miten pidämme henkilötietosi turvassa?

Tietosuojasi suojaaminen kuuluu ammattitaitomme ja siten käytämme digitaalisen media-alan tavanomaisia menetelmiä tietojen suojaamiseksi. Tietojasi säilytetään turvallisesti tietokannoissamme ja yrityksemme tietokoneissa. Fyysisiä dokumentteja säilytämme lukitussa tilassa ja sähköiset dokumentit on rajattu rekisterinpitäjään sekä suojattu salasanalla ja palomuurilla. Tietojasi käsittelevät vain toimijat, jotka tarjoavat asianmukaiset sopimukselliset suojatoimet käsittelemilleen tiedoille.

Markkinointi ja mainonta

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelujemme uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

Verkkosivujen ns. evästeet ja muut tekniikat 

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivullamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei luovuteta yrityksemme ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin. Tietojasi ei käytetä yrityksemme ulkopuoliseen mainontaan. Voimme kuitenkin siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lue lisätietoja ns. Privacy Shield –järjestelystä:

https://www.privacyshield.gov/welcome.

Milloin tietojasi jaetaan kolmansille osapuolille tai milloin ne keräävät tietojasi?

Jaamme tietojasi vain kun se on tarpeellinen osa kanssasi tapahtuvan liiketoiminnan hoitamista ja kun tarjoamme sinulle palveluja tai kun meidän on lain mukaan niin tehtävä. Sivustomme artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle. Emme ole vastuussa sivuilleen linkitettyjen kolmansien osapuolien tietosuojasta.

Verkkopalvelut

Pidätämme oikeuden käyttää mm. Google Analytics:ia kotisivujemme edelleen kehitykseen ja markkinointitarkoituksiin. Tarvittaessa selainkohtainen palvelun poistaminen onnistuu Google Analytics Opt-out Browser Add-on -selainlisäosalla.

Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Tietojesi tarkastus- ja poisto-oikeus

Sinulla on kirjallisella pyynnöllä oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

HUOM! Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Rekisterinpitäjä oikaisee tarvittaessa tiedot asiakkaan kirjallisella pyynnöllä.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus tehdä tarvittaessa muutoksia tähän selosteeseen. Lisäksi tarkastamme tämän lausunnon vuosittain varmistaaksemme, että se on ajan tasalla. Muutoksien jälkeen julkaisemme uusimman version kotisivuillamme.

HUOM! Tämä rekisteriseloste luotu 01.08.2020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsible for data, controlling and data protection:

Esko Reiners Motorsport Oy

Koivupurontie 3

40320 Jyväskylä

Tel. +358 44 252 8015

Email. annja@eskoreiners.fi

www.erm.fi

---

Description of processing operations

This is a written description of our implementation in accordance with the EU Data Protection Regulation (EU) 2016/679 processing of personal data. In practice, this explains how we collect and process your personal data on our website and other services. We are responsible for treating your personal information

In conformity with the applicable data protection laws.

----

Collected information

All users of our services are collected, stored and processed in part. However, we only collect data for informational purposes.

Your personal data can be collected in various ways. In general, we collect and process your personal data when:

- you are in contact with us or have any other business dealings with us.

- the information is obtained from other sources, provided this is done in accordance with the applicable law.

In practice, we collect basic customer relationship data as well as information from our services and websites that you provide in connection with your use of the product.

Please Note! You are under no obligation to provide us with your personal information, but if you choose to do so, we will not be able to provide you with our services.

---

Processed data

We process personal data primarily to provide and provide our services. In order to maintain and manage the customer relationship between us and you. In this case, the processing of personal data is based on our common agreement:

- if you have given us your consent or if such use is necessary to provide the services you have requested

- if our partners process personal data on our behalf in accordance according to our instructions. In

doing so, the proper processing of your personal data is always ensured.

- if we are involved in a merger, transaction or sale of a business or part of a business.

- if we believe that the disclosure is necessary to exercise our or your rights in the interests of security.

To investigate misconduct or to respond to a request from an authority that has ordered the investigation of irregularities or to a request from a public authority; and - with your consent of the parties affected by the consent.

---

Data retention

Personal data will only be stored for as long as is necessary for the purposes of this for the purposes of this Regulation. Personal data may be stored as necessary for the entire customer relationship, as well as to the extent permitted or required by applicable law after its termination. Extent. personal data will be deleted when it is no longer necessary to retain it by law or rights or obligations of the party concerned.

---

How do we keep your personal information safe?

The protection of your privacy is part of our expertise and therefore we use the methods of the digital media industry to protect data. Your data is stored securely in our databases and computers. We store physical documents in a locked state and electronic documents must be password protected by the controller and have a firewall. Your data will only be processed by operators who offer a reasonable contractual guarantee for the data they process.

Marketing and Advertising

We may contact you to communicate about new features of our services or market and sell other services to you. We may also process your personal data for marketing surveys and customer surveys. The processing of personal data is based on our legitimate interest in providing information as part of the service, and to market our other services to you. You have the right to object at any time processing of your personal data for direct marketing purposes.

---

Website cookies and other technologies

We use cookies and other similar technologies on our website. Cookies are small text files that are placed on your device to collect and store useful information that improves the functionality and usability of our website. We may use cookies and other similar technologies for statistical purposes, such as compiling statistics on the Site, how users use the Site and to improve the user experience.

You can block the setting of cookies, restrict the use of cookies or delete cookies from your browser. Because Cookies allow us to operate our website, the restriction of the use of cookies may affect the availability of the website.

---

Transfers of personal data outside the EU or ETA

Your personal data will not be disclosed to third parties and will not be transferred to third countries or to international organisations. Your information will not be used for advertising outside of our company. However, we can transfer personal data outside the EU or the European Economic Area where our partners are established outside these regions. In these cases, we take care of the appropriate safeguards to ensure the rights and freedoms of data subjects in accordance with the data protection legislation. Learn more about the so-called Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/welcome.

---

When is your information shared with third parties or when does it collect your data?

We will only pass on your data if this is necessary for the transaction/service to you or if we are legally obliged to do so. The articles on our website may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Imported from other websites, the opening of embedded content is similar to the visitor's self-visit to the third party site.

These websites may collect information about you and use cookies, and may involve third parties.

Tracking cookies and monitor your interactions with embedded content, including tracking whether and when you are logged on to the Site as a user. We are not responsible for the privacy practices of third parties linked to our website.

---

Online services

We reserve the right to use Google Analytics, among other things, for further development and marketing purposes. If necessary, Google Analytics may be removed from the browser-specific service.

Opt-out browser add-on.

---

Data security

We will take appropriate measures (including physical, digital and administrative safeguards) to protect personal information from loss, destruction, misuse and unauthorized access or disclosure.

For example, personal information is only accessible to individuals who need it to perform their tasks.

Please note that even if all protective measures are taken, a possible security breach cannot be excluded. In the event of a violation of personal data, we will notify you in accordance with the statutory provisions.

Right to inspection and deletion of your data

You have the right to verify your personal information upon written request. You can also request at any time the correction, updating or deleting your personal information.

In certain cases, you have the right to transfer the personal data provided by you from one system to another in accordance with applicable law, i.e. the right to have your personal data mechanically structured, frequently used, in readable form you transfer your personal data to another controller.

You have the right to object to the processing of your personal data in accordance with applicable law or to limit the extent of such processing.

When we process your personal data on the basis of your consent, you have the right to withdraw your consent. We will then not process any personal data, unless there is another legal basis.

Please Note! The right to delete your personal data does not apply to personal data that we have to keep for administrative, legal or other reasons. The controller may need to correct the information at the written request of the customer. If you believe that the processing of your personal data is not appropriate, you have the right to appeal to the data protection authority.

---

Policy amendments

We have the right to make changes to this policy if necessary. In addition, we will review this opinion annually to ensure that it is up to date. If any amendments are made, we will publish the latest version on our website.

---

Please Note! This privacy statement was created on 1st of August 2020.

Your shopping cart is empty

Terms and conditions

VERKKOKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Soveltamisala

Esko Reiners Motorsport verkkokauppa on Esko Reiners Motorsport ylläpitämä markkinapaikka, jossa hyödykkeiden myyjänä on Esko Reiners Motorsport Oy (y-tunnus 265 7899-4). Näitä sopimusehtoja sovelletaan Esko Reiners Motorsport Oy:n (jatkossa ERM; Myyjä) ja näiden asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa asiakkaan tilatessa Esko Reiners Motorsport verkkokaupasta.

Ehtoja sovelletaan myös asiakkaan tilatessa puhelimella, kirjeitse tai muuta etäviestintä käyttäen ERM tuotteita.

Hinnat

Verkkokaupan hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hinnat sisältävät ALV:N 24% ellei toisin mainita. Arvonlisäverokanta muuttuu lainsäädännön muuttuessa.

Ulkomaille toimitettavat tilaukset ovat yrityksille, yhteisöille ja yhdistyksille, sekä EU:n ulkopuolella oleville kuluttajille, arvonlisäverovapaita (VAT 0%). EU:n ulkopuolelle tapahtuvassa toimituksessa on vastaanottaja aina itse vastuussa kaikista veroista, tulleista ja muista maksuista tavaran vastaanoton yhteydessä.

Toimitustapa

Tilauksen toimitusaika on Suomessa yleensä 1–5 arkipäivää, mikäli toimitusaika on tätä pidempi, otamme yhteyttä tilaajaan. Ulkomaille toimitusaika on pidempi.

Tilaukset toimitetaan Suomessa DHL:n kotimaan palvelun ja ulkomaille DHL Expressillä tai DHL Economy Selectillä.

Lakko, työsulku, tulipalo, konerikko, raaka-aineiden puute, viranomaistoimenpide tai muu myyjästä riippumaton ylivoimainen este vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Tilaajalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta.

Saatavuus

Tuotteiden saatavuus verkkokaupassamme voi vaihdella. Toisinaan tuotteet saattavat esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi olla tilapäisesti loppuunmyyty. Mikäli tilattu tuote on tilapäisesti loppunut, pyrimme ilmoittamaan tämän asiakkaalle välittömästi tilanteen havaittuamme.

Maksutavat

Tilauksen voi maksaa ennakkoon verkkopankin välityksellä, luottokortilla ja Paypalilla. Kansainväliset tilaukset on maksettava joko luottokortilla, Paypalilla tai pankkisiirrolla.

Maksupalvelutarjoaja

Maksupalvelutarjoaja Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Toimituskulut

Toimituskulut lisätään tilauksen loppusummaan. Toimituskulut määräytyvät toimituspaikan ja tilauksen koon mukaan.

Peruutusoikeus ja palautukset

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus tutustua tuotteisiin 14 päivän ajan tilauksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin missä se toimitettiin.

Palautuksista on aina sovittava etukäteen verkkokaupan asiakaspalvelun kanssa. Kuluttaja-asiakas, milloin palautus ei ole toimitettavissa tavanomaisin tavoin postitse ja yritysasiakas vastaa palautuksesta aiheutuvista kustannuksista, ellei syynä ole tuotteen valmistusvirhe tai ERM verkkokaupan toiminnasta johtuva virhe.

Kansainväliset palautukset: asiakas vastaa aina kaikista palautuksesta aiheutuvista kustannuksista ja riskeistä, myös siinä tapauksessa, että lähetys katoaa.

Poikkeukset peruutusoikeudesta

Osalla tuotteista ei ole kuluttajansuojalain mukaista palautusoikeutta asiakkaan hyväksyttyä tilauksen. Rajoitus perustuu kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ään.

Reklamaatiot

Asiakkaan tulee tarkastaa toimitus välittömästi vastaanotettuaan sen. Mahdollisista virheistä on ilmoitettava viipymättä kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa ERM asiakaspalveluun.

Tilauksiin tai laskutukseen liittyvistä virheistä on ilmoitettava ERM asiakaspalveluun.

ERM ei vastaa tuotteen ja/tai toimituksen viivästymisestä tai virheestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Vastuu tavaraan kohdistuvasta vahingosta siirtyy luovutushetkellä tilaajalle.

Asiakasrekisteri

Verkkokaupan asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan ERM asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla. Rekisteriselosteen voi myös pyytää ERM asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee toimittaa Esko Reiners Motorsport Oy/ Koivupurontie 3, 40320 Jyväskylä, Finland p. +358 45 326 4940, sähköposti: esko@erm.fi

Kuluttaja-asiakas voi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin.

Muut sovellettavat ehdot

Yksittäisiin tuotteisiin voi liittyä erityisiä ehtoja, jotka on mainittu tuotteen esittelyn yhteydessä verkkokaupassa. Tuotekohtaisia ehtoja sovelletaan ensisijaisesti kyseisen tuotteen kauppaan, jos tuotekohtaiset ehdot ja Etäkaupan yleiset ehdot ovat keskenään ristiriidassa.

Voimassaolo

Nämä sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. ERM:llä on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan ERM Internet-sivuilla.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF THE ONLINE TRADE

Esko Reiners Motorsport online store is a marketplace operated by Esko Reiners Motorsport Oy, where the goods are sold by Esko Reiners Motorsport Oy (VAT No. FI26578994). These terms and conditions apply to Esko Reiners Motorsport Oy (hereinafter ERM; seller) and the commercial relationship between the customers who order from Esko Reiners Motorsport online store.

The terms and conditions also apply when the customer orders by phone, e-mail, letter or other distance communication ERM products.

Prices

The online-shop prices are valid until further notice. Prices include VAT 24% unless otherwise stated. The VAT rate will change as the legislation changes.

Orders shipped abroad to companies (a valid VAT number is required), as well as to consumers outside the EU, VAT-free (VAT 0%). In the case of delivery outside the EU, the recipient is always responsible for all taxes, duties and other charges when receiving the goods.

Delivery method

The delivery time of the order in Finland is usually 1–5 business days, if the delivery time is longer, we will contact the customer. The delivery time abroad is longer (the approximate transit time is indicated in the shipping methods).

Orders are delivered in Finland through DHL's domestic service and abroad via DHL Express or DHL Economy Select.

Strike, lockout, fire, breakdown, shortage of raw materials, official intervention or other force majeure beyond the control of the seller release ERM from the obligation to meet the agreed delivery time. The purchaser is not entitled to assert claims for damages as a result.

Availability

The availability of products in our online store may vary. Sometimes, for example, products may be temporarily sold out for production reasons. If the ordered product has temporarily expired, we will endeavour to inform the customer immediately after the situation has been detected.

Payment methods

The order can be paid (in Finland) in advance via online banking, credit card and PayPal. International orders must be paid by credit card, PayPal or bank transfer.

Shipping

Shipping costs are added to the order total. Shipping costs are determined by the delivery location and the size of the order.

Right of withdrawal and refunds

The private customer has the right to return the purchased product(s) within 14 days after receiving the order. The returned product must be in the same condition as it was delivered. Returns must always be agreed in advance with the ERM online store customer service. The customer bears the cost of returning the product and is always responsible for all costs and risks of the return, even if the shipment is lost, unless the defect in the product is due to manufacturing or to an error made by the seller in the online transaction.

Exceptions to the right of withdrawal

Some products do not have a right to return under the Consumer Protection Act after the Customer has accepted the order. The restriction is based on Chapter 6, §16 of the Consumer Code.

Complaints

The customer must check the delivery immediately upon receipt of it.

Errors related to orders or invoicing must be reported to the ERM Customer Service.

ERM is not responsible for any indirect damages caused by delay or error in the product and/or delivery. Liability for damage to the goods is transferred to the customer at the time of delivery.

Customer register

The name and contact information of online-store customers are stored in the ERM customer register. The data in the register shall be used as described in the privacy policy. The privacy policy can also be requested from the ERM customer service. The private customer has the right to inspect the data stored in the register. Inspection is free of charge once a year. A written and signed inspection request must be submitted to: Esko Reiners Motorsport Oy/ Koivupurontie 3, 40320 Jyväskylä, Finland, phone: +358 45 326 4940, e-mail: esko@erm.fi

The private customer may prohibit the use of their personal data for direct marketing purposes.

Other applicable conditions

Individual products may be subject to special conditions mentioned in the online store when the product is presented. Product-specific terms apply primarily to trade in the product in question in the event of a conflict between the product-specific terms and the General Terms and Conditions of online trade.

Validity

These terms and conditions shall be valid until further notice. ERM has the right to amend these terms and conditions. The change will be announced on the ERM website.

Applicable law and disputes

This agreement shall be governed by the laws of Finland. Any disputes will be settled in the District Court of Central Finland.